Povrat i reklamacije

POŠALJITE REKLAMACIJU

*
*
*
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u roku od 14 radnih dana od dana primitka proizvoda pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte na adresu: KOLAN Z, Mihovljanska 16, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničke pošte na e-mail adresu: sales@maemijewelry.com, ispunivši obrazac za reklamacije.
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

KOLAN Z će zamijeniti proizvod novim u roku od 10 (deset) radnih dana od datuma primitka vraćenog proizvoda i poslati na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni (nenošeni) i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) uz priložen račun. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili upotrebe, reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za zamjenu proizvoda. Ukoliko je zahtjev za zamjenu opravdan, KOLAN Z će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti na e-mail sales@maemijewelry.com putem obrasca za reklamaciju u roku od 7 (sedam) radnih dana. U tom slučaju korisnik vraća krivo isporučeni proizvod na trošak KOLAN Z koji se prema zahtjevu korisnika obvezuje isporučiti navedeni proizvod u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio krivo isporučeni proizvod.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda i to putem obrasca za reklamacije ili na e-mail sales@maemijewelry.com. KOLAN Z je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Svi prigovori i reklamacije podnose se pisano na adresu sjedišta KOLAN Z ili na e-mail adresu sales@maemijewelry.com.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Odgovaramo za materijalne nedostatke prodanih proizvoda sukladno odredbama zakona o Obveznim odnosima u roku 2 godine od dana prodaje stvari. O uočenom materijalnom nedostatku kupac nas je dužan obavijestiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 2 mjeseca od uočenog nedostatka.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Troškove povrata robe snosimo sami.

Ograđujemo se od manjih odstupanja u boji kada je u pitanju prirodni materijal (poludrago kamenje, školjka, biseri i slično).

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora.pdf
Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora.docx

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

  Uvjeti